Juni 2016 - heden
iDEAL
ING
iDEAL is in webwinkelland alomtegenwoordig. Er is in Nederland geen webwinkel te vinden die er geen gebruik van maakt en iDEAL is een van de sterkste ‘merken’ die er bestaan. Bij ING ben ik betrokken geweest bij het in stand houden en onderhouden van de systemen die achter iDEAL schuil gaan. Ik ben verantwoordelijk geweest voor de applicaties die gebruikt worden om iDEAL een aanverwante diensten aan te vragen. Ik heb hierbij uitgebreid kennis genomen van het grote en best wel complexe ICT landschap van ING. Het zwaartepunt heeft gelegen bij de ontwikkeling van Java API’s maar Front-end(AngularJS) ontwikkeling behoorde ook tot het takenpakket.
Rol: lead developer
Tools: Java8, AngularJS, Cassandra, SOAP, REST, Spring, Kanban
Aug 2015 - Juni 2016
Private Lease
Lease Plan
Traditioneel is leasing een dienst die aangeboden wordt aan de zakelijke markt. Maar sinds kort heeft leasing aan particulieren, de zogenaamde PrivateLeasing, een grote vlucht genomen. Voor LeasePlan heb ik een systeem gebouwd waarbinnen de administratieve afhandeling van PrivateLease plaats vindt. De nadruk heeft gelegen op het ontwerp en bouw van het onderliggende databasemodel, een totale refactoring van de server code en het ombouwen van een op JSP gebaseerde oplossing naar AngularJS/REST. Verder is er veel aandacht geweest voor het ontwikkelen van junit testing om kwaliteit van de code te waarborgen
Rol: lead developer
Tools: Java8, Scrum, Hassian
Jan 2015 - heden
PlanMySolar
iShopService
www.planmysolar.com is een web applicatie die het mogelijk maakt voor particulieren een op maat gemaakte zonnepaneel-installatie aan te schaffen. Via een gebruikersvriendelijke grafische user-interface worden de benodigde gegevens in het systeem ingevoerd. Vervolgens worden er bindende offertes van verschillende zonnepaneel-leveranciers gepresenteerd. De gebruiker kan hieruit de beste keuze maken en met het bekende IDeal afrekenen. PlanMySolar is een webshop voor op maat gemaakte solar-installaties. Het is een eigen ontwikkeling geweest
Rol: eigenaar
Tools: Java8FX, SpringBoot, REST, Spring data JPA en BootStrap.
Jan 2016 - Juni 2016
Onderhoud MES
Dycore
Onderhoud uitgevoerd aan een MES systeem dat in 2006 is opgeleverd. Het betreft het oplossing van storingen aan driver software voor een betonprinter
Rol: developer
Tools: IntelliJ, Apache Camel, Coffeescript, Spring REST
Jan 2015 - Juni 2015
ZEP ICT
Windcentrale
De Windcentrale heeft eind 2014 een project gestart om haar gehele ICT omgeving te vervangen. Het gaat hierbij om een omgeving waarin hun Winddeel-boekhouding wordt bijgehouden, waarin inschrijf-formulieren worden beheerd en waarbij gegevens uit windturbines worden gelezen. Er wordt informatie uitgewisseld met bedrijven als Energyworx, Fudura en Greenchoice. Binnen dit project heb ik de koppelingen met de diverse partijen gerealiseerd
Rol: developer
Tools: SOAP en Rest webservices, OPC XML, OPC DA, SCP gebaseerde techniek
Jan 2014 - Jan 2015
Saleslayer2
Tricode/ Liberty Global
Ziggo (tot voor kort UPC) is in diverse Europese landen actief. Zoals bekend verondersteld verkopen zij diensten op het gebied van Internet, telefoon en TV. Onderdeel van hun website zijn de bekende betaalpagina's waarbij klanten hun informatie kunnen invoeren tijdens het bestelproces. De exacte werking van de betaalpagina's worden beïnvloed door locale regelgeving, eisen en wensen en zijn derhalve sterk aan wijziging onderhevig. Ik ben een jaar lid geweest van het onderhoudsteam. Binnen het team werd SCRUM tot op de letter toegepast.
Rol: developer
Tools: Gigaspaces, Scrum
Sept 2013 - Jan 2014
Productiebeheersysteem
SKF
SKF heeft een systeem waarbij zij de wereldwijde productie kan kogellagers binnen hun productielocaties rapporteren. Het systeem verzamelt data uit de diverse bronnen en genereert hieruit productierapporten. De werkzaamheden die ik binnen dit project voor SKF heb uitgevoerd was het verdisconteren van regulaire pauzes in hun productieoverzichten zodat er een onderscheid gemaakt kon worden tussen geplande pauzes en productiestoringen.
Rol: developer
Tools: Eclipse, Struts, Velocity
Mei 2013 - Juni 2013
iDEAL3 Java API
iShopService
In verband met SEPA en de almaar toenemende behoefte aan grotere security heeft Currence, het samenwerkingsverband van banken dat zich met iDEAL bezig houdt, het iDEAL protocol met versie 3.3.1 drastisch gewijzigd. Jan heeft een Java reference implementatie beschikbaar gemaakt voor applicatie-programmeurs die een webwinkel willen koppelen aan het iDEAL betalingssysteem.
Rol: Eigenaar
Tools: Eclipse, Apache commons libraries, JAXB
Jan 2013 - April 2013
OMM (Operations Movement Management)
Invensys
Invensys is een toeleverancier voor de olie-industrie. Ze leveren een programma suite waarmee afnemers, typisch oliebedrijven, het verpompen van olie e.d. producten van en naar schepen en tankerparks registreren en aansturen. Hij heeft binnen dit project Java applicaties ontdaan van diverse bugs. Jan heeft in samenwerking met een drietal Invensys ontwikkelaars en diverse gebruikers een honderdtal issues opgelost.
Rol: Bug fighter
Tools: Eclipse, subversion, Scarab, Oracle db, MS SQL Server en Tomcat6
Okt 2012 - Nov 2012
Sporenkaartbeheer
ProRail
ProRail maakt gebruik van systemen waarop op een compacte manier het verloop van het treinverkeer inzichtelijk wordt gemaakt. Dit systeem, SBG++ genoemd maat gebruik van zogenaamde Sporenkaarten als invoer. Dit zijn XML bestanden. Hij heeft voor ProRail een applicatie, voorzien van een gui, ontworpen en gebouwd waarmee deze XML bestanden op gebruikersvriendelijke manier aangemaakt kunnen worden. Jan heeft voor ProRail SBT+ een systeemontwerp gemaakt en de XML gerelateerde componenten geïmplementeerd. Hier is samengewerkt met een junior ontwikkelaar en twee vertegenwoordigers van ProRail. Scrum is als methodiek toegepast.
Rol: Developer
Tools: XML JAXB, Java FX2, Eclipse, Maven, Hudson, PMD
Jan 2012 - Sept 2012
Uitbouw 5in1 Bearing calculator, deelII
SKF
SKF heeft hem gevraagd de SKF Bearing calculator uit te bouwen door toevoegen van meer functionaliteit (kogellager-berekeningen) en meer client Platformen. Zo zijn Android en de SKF webapplicatie (www.skf.com) als client toegevoegd. Het zwaartepunt van dit project bestond uit het begeleiden van programmeurs die de client systemen ontwikkelden, testwerkzaamheden en op de overdracht van kennis aan een ontwikkelteam in India. Jan heeft hier de systeemarchitectuur ontworpen, de server geïmplementeerd en opleidingen verzorgd.
Analist, developer, technical lead, tester, trainer
Java, Android, JDOM, JAXB en ander xml technieken, Tomcat7, MySQL, JDBC, http, OpenSuze
Aug 2011 - Jan 2012
Ontwerp, realisatie etc. 5in1 Bearing calculator, deel I
SKF
SKF is wereld marktleider in kogellagers. Gebruikers van SFK lagers kunnen allerlei berekeningen uitvoeren, zoals levensduur en belasting. Binnen het 5in1 project is een informatiesysteem ontwikkeld wat het mogelijk maakt om deze berekeningen op smart phones uit te voeren. Hij heeft voor dit project de Client/Server systeemarchitectuur ontworpen en het server gedeelte gerealiseerd. Alles ruim binnen tijd en budget. Jan heeft hier de systeemarchitectuur ontworpen, de server geïmplementeerd en opleidingen verzorgd. Java, Android, JAXB, JDOM en ander xml technieken, Tomcat7, MySQL, JDBC, http, openSuze zijn hierbij toegepast
Analist, developer, technical lead, tester
Java, Android, JDOM, JAXB en ander xml technieken, Tomcat7, MySQL, JDBC, http, OpenSuze
Juli 2010 - Sept 2011
Babydrink
Stork
Bij de levering van machines voor de Food en Pharmacy wordt steeds vaker kwalitatieve documentatie vereist. Voor Stork heeft Jan een procesbeschrijving gemaakt voor de werking van een aseptic tank. De werkzaamheden bestonden uit het bestuderen van verouderde documentatie en PLC broncode. De techniek bestaat uit Beckhoff PLC’s
Rol: Documentatieschrijver
April 2010 - Mei 2010
Trammeetsysteem
RET
Het Rotterdamse metrosysteem, eigendom van de RET, bestaat uit een veertigtal secties. Deze secties hebben hun eigen besturing. Jan heeft voor de RET een loggingsysteem ontworpen en gebouwd waarbij de signalen die over en weer gaan worden gelogd in een database. Hierdoor verschaft het systeem de medewerkers van de RET en anderen inzicht in de signaaluitwisseling op het moment dat een tram over een sectiegrens rijdt.
Rol: Ontwerp, implementatie en inbedrijfstelling
Tools: Java, JDBC, Swing, MySQL, en Linux Ubunty server.
Jan 2010 - heden
Business management system voor webwinkel
iShopService
Voor een webwinkelier in Harderwijk heeft Jan een Business Management Systeem ontwikkeld. Dit systeem omvat een webapplicatie, www.outdorado.com, een Content Management Systeem(CMS) en een Business Management systeem (BMS). Jan heeft hierbij zijn visie op de bedrijfsvoering omgezet in een software oplossing voor webwinkeliers.
Rol: Ontwerp, bouw, eigenaar en eindgebruiker
Tools: JEE, RMI, iText PDF generator, Tomcat7, Cloudgarden GUI builder, SSH, RXTX seriële com, Twitter4j, iDEAL3, JAXB http, iptables
Aug 2008 - Maart 2009
Gaptime control Staaldraadproductie
Ovako Wire
Bij Ovako Wire te Alblasserdam worden massief stalen balken, knuppels genoemd, verwalst tot staaldraad. Om het gedrag van de walsstraat inzichtelijk te maken heeft Jan een simulator ontwikkeld. Jan heeft hiervoor een processimulatie en een ontwerp voor de PLC software geschreven. Daarna is een GUI ontwikkeld die diverse tijdkritische delen van de walsstraat inzichtelijk maakt. Jan heeft hier een langslepen productietechnisch probleem opgelost. De vernieuwde productiebesturing is ondergebracht in een Simatic PLC.
Rol: Proces analyst, ontwerper, implementatie, test, documentatie
Tools: Java, Eclipse, Cloudgarden Jigloo GUI builder, Simatic tcp/ip socket communicatie, Ubunty server, JDBC, MySQL
Okt 2007 - Maart 2009
Waterkwaliteitmeetsysteem
Schiphol
Het project behelst een meetsysteem waarmee de vervuiling van oppervlaktewater met glycol rond Schiphol gemeten wordt. Op twaalf locaties op Schiphol zijn PLC gestuurde meetposten geplaatst. Jan heeft hiervoor een herbruikbaar loggingsysteem ontworpen en gebouwd die op het Internet de gegevens beschikbaar maakt voor de buitenwereld. Ontwerp, implementatie, test, documentatie.
Rol: Verkoop, ontwerp, implementatie, nazorg
Tools: Java, MySQL Tomcat7, Ubuntu server, GPRS communicatie, Java applets.
Aug 2008 - Maart 2009
High speed logger
Ovako wire
Een loggersysteem om productieparameters te loggen tijdens het verwalsen van staal. Jan heeft hier een real-time logger gerealiseerd.
Rol: Ontwerp, implementatie, test, documentatie.
Tools: Java, MySQL JDBC, Swing GUI, Jigloo Cloudgarden
Aug 2008 - Maart 2009
Gaptime
Ovako wire
Verbetering van timingsaspecten van het draadwalsproces. Jan heeft hierbij een procesanalyse gemaakt en algoritmes ontwikkeld voor een betere procesbeheersing. Ontwerp, implementatie, test
Rol: Ontwerp, implementatie, test
Tools: Java, MySQL JDBC, Swing GUI, Jigloo Cloudgarden
Aug 2007 - Maart 2007
Data-ontsluiting aviobruggen
Schiphol
Alarmregistratie van loopbruggen tussen pier en vliegtuig. Jan heeft hier een integratie tot stand gebracht tussen het besturingssystem van de aviobruggen en het Centrale Schiphol alarmeringssysteem.
Implementatie, test, documentatie.
Java RMI, JDBC, MySQL, HP-UX
Aug 2007 - Maart 2010
PLC interface applicatie
Imtech
De realisatie van omgeving waarmee PLC’s aan ICT systemen gekoppeld kunnen worden. Een Imtech interne productontwikkeling waarbij Jan’s visie op systeemintegratie omgezet is naar een universeel toepasbare oplossing.
Ontwerp, implementatie, test, documentatie
Java RMI, sockets, JMS met ActiveMQ en http.
Aug 2007 - Maart 2008
Farmacie
NVI
Upgraden van receptuur en productiebesturing van een installatie die polio vaccin produceert. Jan bestudeerde en documenteerde de bestaande HPUX/Monitrol besturing.
Reverse engineering, documentatieschrijver
Oracle DB, HP-UX, Red Hat Linux
Feb 2006 – Juli 2006
Manufacturing Execution System
Vianen kozijnen
MES systeem voor de productie van kozijnen. Jan ontwierp en schreef de MES applicatie in Java.
Technisch ontwerp, Implementatie, test, documentatie.
Java, RMI Swing GUI Simatic PLC communicatie MySQL database